Інвестиційний паспорт для громад

Інвестиційний паспорт є ключовим маркетинговим інструментом громади. Завдання цього документа – сформувати позитивний імідж території в очах потенційних інвесторів і максимально ефективно проінформувати зовнішнє бізнес-середовище про інвестиційні можливості території. Інвестиційний паспорт, як елемент інвестиційної політики громади або регіону, виконує чітко визначену задачу просування на зовнішній рівень – до потенційних зовнішніх інвесторів.
Інвестиційний паспорт – комплексний інформаційний бюлетень, розрахований на потенційних інвесторів. Розробляючи паспорт, необхідно ідентифікувати і проінвентаризувати всі можливі ресурси, які знаходяться на території громади. В рамках розробки інвестиційного паспорту передбачається виконання таких заходів:
1. Розробка структури інвестиційного паспорту;
2. Збір статистичної інформації, визначення конкурентних переваг та можливих об’єктів для інвестування;
3. Здійснення детального дослідження об’єктів для інвестування, розробка концепцій інвестиційних проектів;
4. Розробка дизайн-макету і виконання верстки документу, переклад на іноземні мови.
Робота передбачає виготовлення інвестиційного паспорта в електронному та паперовому варіанті, за попереднім аналізом ресурсного потенціалу та конкурентних переваг громади.
Тривалість надання послуги – до 4 місяців.
Експерти нашої команди були розробниками наступних документів:


Сподіваємося на плідну співпрацю!