На сьогоднішній день реалізацією реформи самоврядування стало співіснування двох типів самоврядування базового рівня в рамках унітарної держави.
Водночас 62,5% місцева (сільська, селищна, міська) рада дотепер не долучилася до процесу добровільного об’єднання й далі перебуває під юрисдикцією райдержадміністрацій.

Не дивлячись на те, що реформа децентралізації була одна з найголовніших та найперспективніших, на районному рівні – як головами адміністрацій так і ради, реформа мала багато перепон та відсутність сприяння формування ОТГ. Загалом, 31% мешканців, які проживають на 62,5% території України не мають можливості скористатися послугами спроможного місцевого самоврядування базового рівня.

Відповідно до Хартії, яку Україна ратифікувала у 1997 році, «місцеве самоврядування означає право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.»
На практиці ж, місцеве самоврядування базового рівня стикалося з цілим комплексом викликів, несумісним із належним виконанням делегованих повноважень. Таким чином, питання надання публічних послуг мешканцям територіальних громад, що є під юрисдикцією відповідних РДА, перебувають у їх повній заангажованості та впливом. І це породжує не лише неякісне надання послуг, а й 100% корупцію.

Крім обмежених інституційних і фінансових можливостей для надання якісних та доступних послуг своїм мешканцям територіальні громади, які ще не в ОТГ, мають обмежений перелік інструментів для стимулювання місцевого розвитку.

Мінус на поверхні:

– немає права подавати проектні заявки на щорічний конкурс від Державного фонду регіонального розвитку.
– місцеві бюджети не включено до прямих міжбюджетних відносин із Державним бюджетом.
– не здобуття права на отримання землі сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність.

Натомість, при ОТГ:

– отримують більше повноважень і ресурсів
– отримують й розширення відповідальності
– мають прямі відносини з Державним бюджетом і широкий арсенал надходжень до своїх місцевих бюджетів
– поліпшене ресурсне забезпечення дозволяє розширити спектр своїх повноважень, включно із повноваженнями у сферах дошкільної та середньої шкільної освіти, первинної медичної допомоги, надання адміністративних послуг, утримання доріг місцевого значення, утилізації сміття, землевпорядження й архітектурно-будівельного контролю
– формування безпечного життєвого простору та стимулювання місцевого розвитку.

При цьому основні управлінські важелі будуть у голови та ради ОТГ, яка формує свій виконавчий комітет, до складу якого також входять (за посадою) старости. Голова ОТГ та рада ОТГ підпорядковуються тільки відповідній громаді, тоді як держава зобов’язана забезпечувати нагляд за законністю їхніх рішень.
Отже, станом на 2019 рік в унітарній Україні громадяни однієї держави отримують на базовому рівні самоврядування відмінні можливості з огляду на різну управлінську спроможність територіальних громад виконувати самоврядні та делеговані державою повноваження.

Основним законодавчим стимулом для досягнення прискорення та закінчення реформи децентралізації, як пише авторка статті, може стати удосконалення й спрощення процедури затвердження перспективних планів, відповідно до законопроекту №9441 «Про внесення змін до ЗУ «Про добровільне об’єднання територіальних громад»

На жаль, згідно чинного ЗУ «Про добровільне об’єднання територіальних громад», перспективні плани затверджують обласні ради, які в певних випадках демонструють не так пріоритетність представлення спільних інтересів відповідних тергромад, як політичні амбіції депутатського корпусу. З огляду на це, експерти знову пропонують надати право затверджувати перспективні плани формування ОТГ тільки Кабінету Міністрів України.

Окрім цього, не треба забувати про проект закону №8051 «Про засади територіального устрою, який конкретизує функції та критерії формування громад і районів відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування.»

Джерело: https://obukhiv.info/